Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – BEGRIPSBEPALINGENAutoMotel, gevestigd Aarbergerweg 2a, 1435 CB Rijsenhout.Reiziger: de natuurlijke persoon die een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit.Parkeerperiode: de periode waarin het voertuig door de reiziger wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum ( deze datum meegerekend) en de einddatum ( deze datum meegerekend) van het parkeren.

ARTIKEL 2 – DE PARKEERFACILITEITDe reiziger kan door het maken van een boeking waarin de exacte parkeerperiode dient te worden aangegeven, een parkeerplaats reserveren.De boeking geeft uitsluitend recht om het voertuig gedurende de gereserveerde periode te stallen.Voor de onderhavige parkeerfaciliteit is een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd. AutoMotel heeft het recht een boeking af te wijzen indien door deze boeking dit aantal zou worden overschreden.AutoMotel behoudt zich het recht voor tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.

ARTIKEL 3 – RESERVEREN, WIJZIGEN EN ANNULEREN.

a. Heenreis: bij niet komen parkeren zonder annuleren (no show)  worden geen refunds gegeven. Heeft u nog niet betaald, dan bent u alsnog het volledige bedrag verschuldigd.

b. Terugreis: bij het niet retour komen binnen dezelfde dag zoals gereserveerd, zonder voorafgaande doorgegeven wijziging (24 uur) rekenen wij 10 euro per dag parkeertarief.

c. Wijzigingen voor vertrek zijn uiteraard gratis mits ze 24 uur voor vertrek zijn doorgegeven. Wijzigingen tijdens uw reis kosten slechts € 10,- wegens de handelingen in de kluis en papierwerk.

d. Wijzigingen die net over middernacht gaan vallen binnen de gratis coulance regeling.

e.Reiziger kan de boeking binnen 24 uur na maken van de boeking kosteloos annuleren, mits de reiziger schriftelijk een beroep doet op het niet accepteren van de algemene voorwaarden. Voor alle andere redenen, niet zijnde gewijzigde redenen na kennisneming van dit artikel via de klantenservice, geldt het reguliere annuleringstarief van € 10,-.  Bij annuleringen ruimer dan 24 uur voor vertrek behoudt AutoMotel zich het recht voor om €10,00 annuleringskosten in rekening te brengen. Bij annuleringen binnen 24 uur voor vertrek wordt een vast bedrag van € 28,00 in rekening gebracht.

f. In geval van Natuurrampen, Aanslagen, Noodweer en Overmacht worden geen refunds, annuleringsrefunds of schadevergoedingen uitgekeerd. Alle claims dient u dan bij uw reisverzekering neer te leggen.

3.7 Annuleringsdekking optie: dekt niet in geval van art 3 sub f. Kosten uit sub e vallen onder de dekking. De 1,99 kosten voor de dekking zelf worden uiteraard niet retour gestort.

 

ARTIKEL 4 – PARKERENDe reiziger dient de auto te parkeren op aanwijzingen van het personeel van AutoMotel.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEIDHet parkeren geschiedt geheel voor eigen risico.Wij zorgen goed voor uw auto, maar in geval van diefstal of andere schade is AutoMotel hiervoor niet aansprakelijk te stellen.

3.8 Valet parking wordt uitgevoerd door ParkingPoint BV. Alle aansprakelijkheid en claims mbt deze service valt niet bij Automotel. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit. Wij faciliteren alleen het boekingsproces.