Privacybeleid

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:


INFORMATIE OP DEZE WEBSITE
AutoMotel besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. AutoMotel wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. AutoMotel behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over AutoMotel en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

FUNCTIONEREN VAN DEZE WEBSITE
AutoMotel garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. AutoMotel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door AutoMotel of door u aan AutoMotel middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. AutoMotel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. AutoMotel behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beƫindigen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij AutoMotel of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AutoMotel.

VIRUSSEN
AutoMotel garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

COOKIES
Deze website maakt gebruik van Google Remarketing. Hiervoor wordt d.m.v. een cookie informatie op uw computer opgeslagen. Meer informatie hierover en de bepalingen m.b.t. remarketing kunt u vinden bij Google.

Externe leveranciers (inclusief Google) maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op andere websites op basis van eerdere bezoeken aan deze website.